52 357 30 84 lub 668 882 802

Zadzwoń do Nas!

52 357 30 84 lub 668 882 802

Turnusy NFZ po COVID-19

Świadczenie z zakresu rehabilitacji pocovidowej w warunkach oddziału stacjonarnego przeznaczone jest dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w ciągu 12 miesięcy od zakończenia leczenia, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych i ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego.
 
Dokumenty niezbędne do przyjęcia pacjenta na Rehabilitację pocovidową:
 
  • Skierowanie – na druku skierowania (zarówno na e-skierowaniu jak i na druku skierowania wystawionego ręcznie) musi widnieć zapis:
 
  • Skierowanie na leczenie szpitalne – Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny (kod 6500).
 
W rozpoznaniu prosimy o umieszczenie kodu UO7.1 (dopuszczalne są inne kody lecz tylko te związane z zarażeniem wirusem SarS-Cov-2)
 
W uzasadnieniu prosimy umieścić zapis: wskazana REHABILITACJA STACJONARNA PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19
Wypełniona ankieta kwalifikacyjna dla pacjentów skierowanych na pobyt rehabilitacyjny po COVID-19 (do pobrania poniżej)
 
  1. Skan dokumentacji medycznej związanej z zachorowaniem na COVID-19
 
 
  1. Pacjent, który przesłał niekompletną lub niewłaściwą dokumentację, posiadającą braki – zostanie powiadomiony o braku przyjęcia do Sanatorium drogą mailową/telefoniczną z uzasadnieniem przyczyn odmowy przyjęcia.
 
 
  1. Dokumentacja pacjenta, o której mowa w pkt. 1 po rejestracji zostaje przekazana do zespołu kwalifikacji skierowań i oceny przyjęć – celem przeprowadzenia jej analizy.
     – jeżeli pacjent spełnia kryteria do leczenia jest o tym fakcie powiadamiany drogą mailową wraz z wyznaczonym terminem leczenia
    -jeżeli pacjent nie spełnia kryteriów do leczenia jest o tym fakcie powiadamiany drogą mailową wraz z uzasadnieniem.
 
 
  1. Termin przyjęcia do Sanatorium uzależniony jest od liczby oczekujących pacjentów spełniających kryteria.
 
 
  1. Sanatorium powiadamia pacjenta o wyznaczonym dokładnym terminie udzielenia świadczenia, w miarę możliwości najpóźniej 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia udzielenia świadczenia.
 
  1. Odmowa przyjazdu w wyznaczonym terminie skutkuje usunięciem z listy oczekujących.
 
 
Informacje dodatkowe.
1. W ramach zawartej umowy z NFZ na świadczenie z zakresu rehabilitacji pocovidowej w Sanatorium Modrzew sp. z o.o. zapewnia zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych i dwuosobowych i nie prowadzi wcześniejszej rezerwacji pokoi.
 
2. W przypadku zmiany: adresu, numeru telefonu podanego do kontaktu itp. należy niezwłocznie ten fakt zgłosić na podany poniżej adres mailowy.
 
3. Informacje udzielane są pod nr tel. 523 573 084, numerem wewnętrzny 505 i tel. kom. 535 038 138 lub drogą
e-mail: oddzialowa@modrzew.biz.pl