52 357 30 84 lub 668 882 802

Zadzwoń do Nas!

52 357 30 84 lub 668 882 802

Turnusy NFZ po COVID-19


Świadczenie z zakresu rehabilitacji pocovidowej w warunkach oddziału stacjonarnego przeznaczone jest dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w ciągu 12 miesięcy od zakończenia leczenia, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych i ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego.
Dokumenty niezbędne do przyjęcia pacjenta na Rehabilitację pocovidową:
Skierowanie – na druku skierowania (zarówno na e-skierowaniu jak i na druku skierowania wystawionego ręcznie) musi widnieć zapis:
Skierowanie na leczenie szpitalne – Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny (kod 6500).
W rozpoznaniu prosimy o umieszczenie kodu UO7.1
W uzasadnieniu prosimy umieścić zapis: wskazana REHABILITACJA STACJONARNA PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19
Wypełniona ankieta kwalifikacyjna dla pacjentów skierowanych na pobyt rehabilitacyjny po COVID-19 (do pobrania poniżej)
Skan dokumentacji medycznej związanej z zachorowaniem na COVID-19, mianowicie:
– Badania obrazowe RTG lub MR lub TK klatki piersiowej z opisem wykonane w czasie leczenia lub zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby
– Aktualna morfologia , CRP
– Aktualne badania EKG
– Inna dokumentacja medyczna dotycząca leczenia COVID-19
Pacjent, który przesłał niekompletną lub niewłaściwą dokumentację, posiadającą braki – zostanie powiadomiony o braku przyjęcia do Sanatorium drogą mailową/telefoniczną z uzasadnieniem przyczyn odmowy przyjęcia.
Dokumentacja pacjenta, o której mowa w pkt. 1 po rejestracji zostaje przekazana do zespołu kwalifikacji skierowań i oceny przyjęć – celem przeprowadzenia jej analizy.
     – jeżeli pacjent spełnia kryteria do leczenia jest o tym fakcie powiadamiany drogą mailową lub telefonicznie wraz z wyznaczonym terminem leczenia
    – jeżeli pacjent nie spełnia kryteriów do leczenia jest o tym fakcie powiadamiany drogą mailową  lub telefonicznie wraz z uzasadnieniem.
Termin przyjęcia do Sanatorium uzależniony jest od liczby oczekujących pacjentów spełniających kryteria.
Sanatorium powiadamia pacjenta o wyznaczonym dokładnym terminie udzielenia świadczenia, w miarę możliwości najpóźniej 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia udzielenia świadczenia.
Odmowa przyjazdu w wyznaczonym terminie skutkuje usunięciem z listy oczekujących.
Informacje dodatkowe
1. W ramach zawartej umowy z NFZ na świadczenie z zakresu rehabilitacji pocovidowej w Sanatorium Modrzew sp. z o.o. zapewnia zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych i dwuosobowych i nie prowadzi wcześniejszej rezerwacji pokoi.
2. W przypadku zmiany: adresu, numeru telefonu podanego do kontaktu itp. należy niezwłocznie ten fakt zgłosić na podany poniżej adres mailowy.
3. Informacje udzielane są pod nr tel. 523 573 084, numerem wewnętrzny 505 i tel. kom. 535 038 138 lub e-mail: oddzialowa@modrzew.biz.pl