52 357 30 84 lub 668 882 802

Zadzwoń do Nas!

52 357 30 84 lub 668 882 802

Regulamin pobytu NFZ

INFORMACJE DLA PRZYJEŻDŻAJĄCYCH ZE SKIEROWANIEM


Sanatorium uzdrowiskowe Modrzew zobowiązane jest zapewnić:
 • wstępne badanie lekarskie niepóźnej niż w pierwszej dobie po przyjęciu,
 • opiekę lekarsko – pielęgniarską,
 • kontrolne badanie lekarskie co najmniej 2 razy w trakcie pobytu,
 • końcowe kliniczne badanie lekarskie w ciągu 24 godzin przed wyjazdem,
 • nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie przez 6 dni zabiegowych w tygodniu,
 • możliwość wystawienia recept na leki,
 • posiłki dietetyczne zależne od stanu zdrowia i wskazań lekarskich,
 • leki pierwszej potrzeby na wypadek nagłego zachorowania,
Informacje dodatkowe:
 • Turnus leczniczy trwa 21 dni.
 • Pobyt rozpoczyna się w dniu przyjazdu od godz. 14:00 obiadem a kończy się śniadaniem w dniu wyjazdu. Pokój należy opuścić do godz. 12:00.
 • Pacjentów skierowanych przez NFZ przyjmujemy wyłącznie w dniu rozpoczęcia turnusu.
 • Dodatkowy, płatny nocleg przed planowanym przyjazdem lub po jego zakończeniu należy uzgodnić z recepcją. Cena noclegu wynosi obecnie 120,00 zł.
 • Pacjenci skierowani do Sanatorium Modrzew wnoszą częściową odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie, wykaz dopłat znajduje się na skierowaniu.
 • Za okres pobytu w Sanatorium pobierana jest opłata uzdrowiskowa w kwocie 6,10 zł dziennie. Z opłaty uzdrowiskowej zwolnione są wyłącznie osoby niewidome i ich opiekunowie.
 • Dyrekcja Sanatorium Modrzew nie wyraża zgody na skracanie pobytu z powodów innych niż przeciwwskazania medyczne.
 • Wszystkie ewentualne skargi i wnioski dotyczące realizacji świadczeń w czasie pobytu w Sanatorium Modrzew prosimy zgłaszać do Dyrekcji sanatorium.

Sanatorium Modrzew nie dokonuje wcześniejszej rezerwacji miejsc dla pacjentów kierowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. Właściwe kwaterowanie pacjentów odbywa się w recepcji, wg kolejności przybycia.