52 357 30 84 lub 668 882 802

Zadzwoń do Nas!

52 357 30 84 lub 668 882 802

Bezpieczny pobyt w czasie pandemii SARS COV-2

BEZPIECZNY POBYT


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SANATORIUM MODRZEW
Szanowni Państwo, Wasze bezpieczeństwo jest dla nas największą wartością. W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce wprowadziliśmy dodatkowe zasady bezpieczeństwa, które pozwolą Państwu cieszyć się bezpiecznym i udanym pobytem w Sanatorium Modrzew.
  • W Sanatorium Modrzew obowiązują HACAP zapewniające jakość i bezpieczeństwo realizowanych pobytów,.
  • Realizujemy procedury związane z zapobieganiem szerzenia się zakażeń w tym koronawirusem SARS Cov-2.
  • W Sanatorium Modrzew obowiązują procedury higieniczno-sanitarne zaakceptowane przez Sanepid.
  • Stosujemy skuteczne środki dezynfekcji posiadające certyfikaty.
OGÓLNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
1. Zabezpieczenie całemu personelowi w zależności od wykonywanych czynności: przyłbic, maseczek jednorazowych, rękawic jednorazowe lub wielorazowego użytku, płynu do dezynfekcji.
2. Pomiar temperatury wszystkim osobom wchodzącym do budynku, w przypadku podwyższonej temperatury min. 38C, objawów chorobowych osoba zostaje odizolowana i poinformowana dyżurująca pielęgniarka celem podjęcia odpowiednich działań.
3. Wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnych pracowników, biur, szatni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów (dekontaminacja)
4. Zamontowanie w obiekcie dozowników do dezynfekcji rąk.
5. Wyposażenie recepcji, gabinetów pielęgniarskich, w termometry bezdotykowe.
6. Przestrzeganie i zachowanie procedur zarówno przez pracowników jak i Klientów Sanatorium.
7. Zakaz przebywania osób niezameldowanych w Sanatorium Modrzew.
8. Na terenie Sanatorium Modrzew w częściach wspólnych każda osoba zobowiązana jest do noszenia maseczki na twarzy.
9. W przypadku podwyższonej temperatury minimum 38C, objawów chorobowych, które pojawiają się u osoby przebywającej w Sanatorium podczas pobytu obowiązuje zakaz przemieszczania się poza pokój i niezwłoczne powiadomienie pielęgniarki .
10. Preferowana forma płatności za wszystkie usługi kartą płatniczą lub telefonem.
CZĘŚCI WSPÓLNE – POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE
1. Zamontowane dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk:
  • w strefie wejściowej do budynków
  • przed wejściem do jadalni
  • przed wejściami na bazę zabiegową (sala gimnastyczna, fizykoterapia, strefa hydro,)
2. Systematyczna dezynfekcja powierzchni wspólnych, tj. blaty recepcyjne, klamki, poręcze, terminale itp.
RECEPCJA
1. Ilość przebywających osób przy recepcji ograniczona, z zachowaniem obowiązującego dystansu społecznego.
2. Ograniczenie do niezbędnego minimum czasu obsługi..
3. Dostępność procedur bezpieczeństwa i Regulaminu pobytu
POKÓJ HOTELOWY
1. Sprzątanie pokoi jedynie na życzenie przebywającej w nim osoby wraz z dezynfekcją urządzeń, mebli, klamek, armatury oraz wietrzenie pokoi (realizacja tych czynności odbywać się będzie bez obecności osób w pokoju).
2. Wymiana ręczników i pościeli zgodnie z obowiązującym w Sanatorium Modrzew regulaminem.
3. W łazience instrukcja mycia rąk.
4. Dostępność w pokoju procedur bezpieczeństwa i Regulaminu pobytu.
GASTRONOMIA – JADALNIA,
1. Posiłki serwowane z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
2. Przestrzeganie godzin posiłków gwarantujące sprawną obsługę.
3. Posiłki oraz ciepłe napoje serwowane na porcelanowej zastawie, metalowe sztućce oraz szkło, które jest regularnie wyparzane i dezynfekowane.
DZIAŁ MEDYCZNY
1. W gabinetach lekarskich i pielęgniarskich dostępne środki dezynfekujące.
2. Zapewniona doraźna opieka lekarska – bezpośredni kontakt w przypadku zagrożenia zdrowia, dostępność lekarza siedem dni w tygodniu.
3. Doraźna opieka pielęgniarska .
4. Izolatka w obiekcie Sanatorium Modrzew.
BAZA ZABIEGOWA
1. Przed wejściem na bazę zabiegową dezynfekcja rąk.
2. Organizacja pracy na bazie zabiegowej dostosowana do ilości osób w celu zapewnienia obowiązujących zasad dystansu społecznego.
3. Ilość osób uczestniczących w zajęciach grupowych z zachowaniem bezpiecznego dystansu.
4. Regularna dezynfekcja sprzętu rehabilitacyjnego.
REULAMIN – BEZPIECZNY POBYT – SANATORIUM MODRZEW
1. Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się tylko jedna osoba.
2. Czas obsługi przy recepcji ograniczony do niezbędnego minimum.
3. Po wejściu do budynku obowiązkowa dezynfekcja rąk, w obiekcie znajdują się oznakowane dozowniki z płynem do dezynfekcji.
4. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem do jadalni, bazy zabiegowej,
5. Jednorazowo w holu recepcyjnym może przebywać ilość osób gwarantująca zachowanie obowiązującego dystansu społecznego.
6. Przed rozpoczęciem procesu meldunkowego w recepcji, pomiar temperatury. W przypadku podwyższonej temperatury min. 38oC, objawów chorobowych osoba nie jest meldowana.
7.  Na terenie Sanatorium Modrzew w częściach wspólnych każdy zobowiązany jest do noszenia maseczki na twarzy.
8. Zabezpieczenie maseczek oraz rękawiczek jednorazowych po stronie Kuracjusza (dostępny zakup w recepcjach).
9. Podczas pobytu w Sanatorium Modrzew i korzystania z oferowanych usług Kuracjusz jest zobowiązany do zachowania obowiązującego dystansu społecznego.
10. W przypadku zaobserwowania u siebie objawów chorobowych, Kuracjusz zobowiązany jest pozostać w pokoju i telefonicznie poinformować pielęgniarkę .
11. W przypadku podejrzenia zakażenia Covid 19 Kuracjusza obowiązują obecnie stosowane ogólnokrajowe procedury.
12. W części hotelowej zakaz przebywania osób niezameldowanych w Sanatorium Modrzew.
13. Preferowana forma płatności za wszelkie usługi kartą płatniczą lub telefonem.
14. Sprzątanie pokoi jedynie na życzenie wraz z dezynfekcją urządzeń, mebli, klamek, armatury oraz wietrzenie pokoi (realizacja tych czynności odbywać się będzie bez obecności osób w pokoju).
15. Przestrzeganie godzin posiłków, gwarantujące sprawną obsługę.
16. Przestrzeganie zaplanowanych godzin zabiegów/zajęć. Niepunktualne zgłoszenie się na zabiegi/zajęcia skutkuje brakiem ich realizacji.
17. Podczas zabiegów obowiązuje posiadanie prześcieradła jednorazowego (dostępny zakup w recepcji).
Sanatorium Modrzew Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.