52 357 30 84 lub 668 882 802

Zadzwoń do Nas!

52 357 30 84 lub 668 882 802

Regulamin rezerwacji i rezygnacji – pobyt sanatoryjny

Regulamin rezerwacji i rezygnacji pobytu
 
REZERWACJA
 1. Rezerwacji  miejsc w Sanatorium –  Modrzew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  można dokonywać osobiście, pocztą e-mail lub telefonicznie.
 2. Warunkiem rezerwacji miejsca  na pobyt sanatoryjny  jest wpłata zadatku w wysokości 300,00 zł  w terminie 14 dni od dnia otrzymania  potwierdzenia  wstępnej rezerwacji  wraz z kalkulacją kosztów zamówionej usługi i terminu pobytu.
 3. Wpłaty zadatku należy dokonać przelewem na rachunek bankowy PKO BP  nr  64 1020 1462 0000 7102 0329 2687.  W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko  osoby, której rezerwacja dotyczy oraz termin pobytu.
 4. Wpłata zadatku jest gwarancją potwierdzenia rezerwacji  pobytu.
 5. W razie niedokonania  wpłaty zadatku w  określonym terminie, rezerwacja zostanie anulowana.
 6. Minimalny czas pobytu to 7 dni, poniżej 7 dni cena wzrasta o 10%.
REZYGNACJA
 1. W przypadku rezygnacji z potwierdzonej rezerwacji , zgłoszonej na 30 dni przed planowanym terminem pobytu  przysługuje zwrot zadatku w  wysokości  50% wpłaconej kwoty. Po tym terminie zadatek przepada.
 2. Od zwracanego zadatku pobierana jest każdorazowo  opłata manipulacyjna w wysokości 30,00 zł  .
 3. Rezygnacja z rezerwacji  wymaga uprzedniego zgłoszenia w formie pisemnej.  Rezygnacja zgłoszona telefonicznie powinna być następnie potwierdzona pisemnie.
 4. Zwrotu 100% potwierdzonej rezygnacji zgłoszonej 30 dni przed planowanym terminem pobytu można otrzymać na Voucher, który należy wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od daty otrzymania. Termin realizacji widnieje na Voucherze. Voucher może być przekazany innej osobie lub wykorzystany w obiekcie Sanatorium Modrzew na inne dostępne usługi. Voucher nie może być wymieniony na gotówkę. Przy realizacji Vouchera nie przysługuje prawo do otrzymania reszty nie wykorzystanej kwoty. Sanatorium Modrzew nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został zniszczony lub utracony po przekazaniu Nabywcy (w tym również kradzieży).
PRAWO  DO  ZMIANY  ZAWARTEJ  REZERWACJI
 1. Zmiana wcześniej ustalonego pobytu na nowy termin jest uzależniona od posiadania w sanatorium wolnych miejsc i powinna być wykorzystana w ciągu 12 miesięcy. Po tym czasie zadatek przepada.
 2. W przypadku zmiany terminu rezerwacji może nastąpić wzrost ceny świadczonych usług sanatoryjnych.
 3. Za niewykorzystanie świadczeń objętych pakietem w trwającym  pobycie, kuracjuszowi nie przysługuje zwrot kosztów.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy regulamin dotyczy rezerwacji dokonywanych indywidualnie  przez KURACJUSZY  pełnopłatnych, którzy z własnych środków pokrywają wszystkie koszty świadczonych przez Sanatorium usług.
 2. Zasady rezerwacji  grupowych każdorazowo określa wzajemnie zawarta umowa cywilnoprawna.
 3. Regulamin nie dotyczy rezerwacji pobytu osób skierowanych do sanatorium przez NFZ.