52 357 30 84 lub 668 882 802

Zadzwoń do Nas!

52 357 30 84 lub 668 882 802

Pamiętaj o …

Pamiętaj, aby wyjeżdżając do Sanatorium zabrać ze Sobą:


  • potwierdzone przez oddział wojewódzki Funduszu skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
  • dowód tożsamości,
  • posiadaną dokumentację medyczną oraz wyniki aktualnych badań,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do leczenia sanatoryjnego,
  • leki przyjmowane przewlekle w ilości wystarczającej na czas pobytu,
  • strój kąpielowy, czepek, klapki gumowe, strój gimnastyczny, dres, obuwie sportowe,
  • przybory toaletowe,
  • ręczniki,

W przypadku rezygnacji


W przypadku rezygnacji z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe należy w trybie natychmiastowym pisemnie powiadomić o tym fakcie właściwy oddział wojewódzki NFZ oraz odesłać oryginał potwierdzonego skierowania. Oceny zasadności rezygnacji dokonuje oddział wojewódzki NFZ na podstawie pisemnego i udokumentowanego uzasadnienia Świadczeniobiorcy oraz przedstawionej dokumentacji medycznej. Nieuzasadniony bądź nieudokumentowany zwrot skierowania na leczenie uzdrowiskowe będzie traktowany jako rezygnacja z leczenia, a całość dokumentacji zostanie zwrócona lekarzowi wystawiającemu skierowanie.