52 357 30 84 lub 668 882 802

Zadzwoń do Nas!

52 357 30 84 lub 668 882 802

Regulamin rezerwacji i rezygnacji – pobyt hotelowy

1
REZERWACJA
1. Rezerwacji  miejsc na pobyty hotelowe   można dokonywać osobiście, pocztą e-mail lub telefonicznie.
2. Warunkiem rezerwacji miejsca  na pobyt hotelowy   jest opłata w wysokości 100 % wartości zamówienia  w terminie 3 dni od dnia otrzymania  potwierdzenia  wstępnej rezerwacji  zamówionej usługi.
3. Wpłaty zadatku należy dokonać przelewem na rachunek bankowy mBank 36 1140 1052 0000 2558 9100 1001.   W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko  osoby, której rezerwacja dotyczy oraz termin pobytu.
4. Wpłata zadatku jest gwarancją potwierdzenia rezerwacji  pobytu hotelowego.
5. W razie niedokonania  wpłaty zadatku w  określonym terminie , rezerwacja zostanie anulowana.
2
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin dotyczy wyłącznie  rezerwacji miejsc  hotelowych dokonywanych indywidualnie.
2. Zasady rezerwacji  grupowych każdorazowo określa wzajemnie zawarta umowa cywilnoprawna.